Software company albania
Header

To the reader of this, chances are you’ve probably have some degree of experience with JavaScript. I am supposing you have used some jQuery to enhance a webpage or build complex UI components. Here we will discuss briefly the Object-Oriented nature of JavaScript, mainly object creation patterns as well as inheritance and encapsulation. JavaScript’s Nature …
Read more

SQL Injection

April 25th, 2017 | Posted by Emanuel Idrizi in SQL injection - (0 Comments)

Aplikacionet Web dhe ato Desktop që kanë akses në bazën e të dhënave mund të dërgojnë dhe të marrin të dhëna prej saj. Këto aplikime bien shpesh pre e sulmeve SQL Injection në qoftë se nuk aplikohet mbrojtja e duhur ndaj saj. Gjatë një sulmi SQL Injection, sulmuesi fut një input string në aplikacion me qëllim …
Read more

SDN Orchestration

January 30th, 2017 | Posted by Elis Pelivani in General - (Comments Off on SDN Orchestration)

Software-Defined Networking (SDN) is an emerging paradigm that separates the network’s control logic from the underlying routers and switches, enabling centralization of network control, and presenting the ability to program the network. SDN makes it easier to create and introduce new abstractions in networking, simplifying network management and facilitating network evolution An important concept in …
Read more

Shall we dance?? (Swing dance)

October 27th, 2014 | Posted by bora.demi in java | Object Oriented Programming - (Comments Off on Shall we dance?? (Swing dance))

Arkitektura MVC e prezantuar për herë të parë nga Trygve Reenskaug, zhvillues i Smalltalk, ndan aksesimin e të dhënave dhe logjikën e veprimit (business logic) nga mënyra se si këto i shfaqen përdoruesit. Tre elementët kryesore të saj janë: Model — përfaqëson të dhënat dhe rregullat për të aksesuar dhe përditësuar këto të dhëna. View …
Read more

Object Oriented Java

October 27th, 2014 | Posted by bora.demi in java | Object Oriented Programming - (Comments Off on Object Oriented Java)

Objektet në një gjuhë programi ashtu si edhe në botën reale kanë gjendje dhe sjellje. Gjendja e një objekti ruhet në variabla, ndërsa sjellja e tyre shprehet nëpermjet metodave. Një objekt mund të përbëhet nga disa objekte dhe mënyra se si këto objekte “komunikojnë” me njëri-tjetrin arrihet nëpërmjet metodave, të cilat mund të sillen në …
Read more

Koncepte dhe Aplikime Bazë në Java

October 27th, 2014 | Posted by bora.demi in java - (Comments Off on Koncepte dhe Aplikime Bazë në Java)

Më 23 Maj 1995, John Gage, drejtori i zyrës shkencore të Sun Microsystems bashkë me Marc Andreesen, bashkëkrijues dhe zëvendës president ekzekutiv i Netscape i deklaruan audiencës së SunWorld që teknologjia Java nuk ishte një mit por një realitet dhe se do të përfshihej në Netscape Navigator. Qëllimi kryesor i krijuesve të Java-s ishte të …
Read more

Client side Credit Card check

September 26th, 2013 | Posted by hedvir in Application Security | tricks - (Comments Off on Client side Credit Card check)

Hello developers! There are may times that we have to deal with online credit card payments. Well there is a simple solution for dummy front end users that we can check their credit cards before we validate are going to validate it in server side and then in the credit card processor… Below is following …
Read more

VPN(Virtual Private Network)

June 4th, 2013 | Posted by Teodora Papa in Application Security | General - (Comments Off on VPN(Virtual Private Network))

Bota ka ndryshuar shumë në dekadat e fundit. Në vend që të perballen me shqetësimet lokale shumë biznese, tashmë duhet të mendojnë edhe për tregjet globale. Shumë kompani kanë objekte të shtrirë në të gjithë vendin, ose rreth botës dhe gjithe ketyre kompanive u nevojitet një mënyrë për të pasur nje komunikim të shpejtë, të …
Read more

RADE – Platform e pasur per zhvillimin e shpejt te aplikacioneve ne web

April 25th, 2013 | Posted by Avenir Cokaj in Application Security | RIA - RADE | Shqip - (Comments Off on RADE – Platform e pasur per zhvillimin e shpejt te aplikacioneve ne web)

RADE Zhvillimet e shpejta ne rritjen e parametrave te teknologjise hardware dhe ne internet duke filluar nga njesite desktop deri tek pajisjet mobile kane sjelle nje kerkese te larte per aplikacione te pasura ne web. Ndryshimi i shpejt i kalimit nga aplikacionet tradicionale te perdorura ne desktop, ne nevojat e perdorimit te tyre ne web …
Read more

Kursoret ne MYSQL

December 4th, 2012 | Posted by eprifti in MySQL - (Comments Off on Kursoret ne MYSQL)

Problemi : Perpunimi i te dhenave te vijne nga shume tabela te ndryshme. Ne rastin kur duam qe keto te dhena ti perpunojme rresht per rresht, ose duam te veprojme vetem mbi nje apo disa rreshta specifike, mund te na vije ne ndihme nje query e tejzgjatur  ose nje loop (p.sh.  while) me nje forme …
Read more