Software company albania
Header

Stored Procedure

November 19th, 2012 | Posted by eprifti in MySQL - (1 Comments)

Problemi : Marrja e disa zerave (fushave) nga baza e te dhenave. Ne shume raste per kete mjafton nje query te cilen e ekzekuton dhe ja tek ke rezultatin e kerkuar. Ne raste te tjera nje zgjidhje e tille do te ishte primitive (numri i fushave te kerkuara eshte i konsiderueshem, per te kapur fushat …
Read more

Social Business is a recent term and a new-quite-promising-trend improving the way companies function and generate value for all the components (stakeholders, employees, customers, partners, and suppliers). Social software, as the name implies, is the interaction of people in friendlier environment that has ease of use, rich functionality that facilitates navigation, quick information that is …
Read more

Kreatx Presantation on Secure, Scalable, Synchronizable, and Social Business oriented Rich Internet Applications to reduce costs and add value to clients The paper presentation consisted on guiding the business in choosing the appropriate software application technology and apply the right methodologies. Modern technology must have certain criteria to fulfill business needs. Kreatx proposes RIA (rich …
Read more

While working on our embedded commenting system I thought about adding the ability to mention users in your comments just like Facebook or Twitter allow you to do.  The idea is simple: Display a list of users when the user presses @ or another desired key combination( I chose  CTRL + Space ) and then …
Read more

OOP është dizenjimii i softwareve ku implementimi i të dhënave abstrakte është i strukturuar. Shumë programues pasi janë mësuar me mënyrën proçeduriale të të programuarit kane veshtiresi kur përballen me OOP dhe kjo sepse OOP kërkon një mënyrë ndryshe të të parit të gjërave. Por çfarë është OOP? Është një stil programimi që e bazon …
Read more

Tutorial i shpejte per MySQL

July 2nd, 2012 | Posted by ktola in MySQL | Shqip - (0 Comments)

C’eshte databaza, sistemet RDBMS. Databaza eshte nje sistem i organizuar i te dhenave dixhitale. Te dhenat zakonisht organizohen ne modele te ndryshme gjithmone sipas nevojave, ne menyre qe te suportoje kerkesat qe behen per keto te dhena. Termi database lidhet ngushte me te dhenat dhe strukturen e tyre dhe jo me database management system (DBMS). …
Read more

MySQL Indexing

May 21st, 2012 | Posted by Eriketa Sinanaj in MySQL - (0 Comments)

Ju ka ndodhur ndonjëherë të vini re një vonesë në kryerjen e veprimeve gjatë përdorimit të aplikimit tuaj me bazë të dhënash MySQL? Me siguri keni menduar se kjo vonesë mund të vijë nga fakti se baza e të dhënave të aplikimit tuaj është tashmë mjaft e madhe. Por çdo të ndodhë në të ardhmen, …
Read more

jQuery Grid Plugin

February 12th, 2012 | Posted by admin in CSS | HTML | jQuery | Uncategorized - (0 Comments)

Some time ago I was working on a web application with jQuery on the client side and PHP/MySql on the back end. The application had to display a lot of information on grids so i needed a nice jQuery grid plugin which i could use for free for commercial projects and it had to be …
Read more

Viti 2011 ishte nje vit mjaft aktiv per piratet e kompjuterave. Ky aktivitet ishte mjaft intensiv edhe ne Shqiperi. Sulme dhe kundersulme po aq te fuqishme mbi dhe nga “piratet” grek dhe ata serb. Nga sulmet me te bujshme ne arenen nderkombetare permendet ai i “skuadres” “Anonymous” mbi server-at e Stratfor. Ne website e Anonops …
Read more

Lately I tried to install Puppy Linux alongside with my Ubuntu. It is not difficult at all, however it was not immediately obvious how to do it. I am noting down the steps, in case they may be useful for somebody else.