Software company albania
Header

Koncepte dhe Aplikime Bazë në Java

October 27th, 2014 | Posted by bora.demi in java - (0 Comments)

Më 23 Maj 1995, John Gage, drejtori i zyrës shkencore të Sun Microsystems bashkë me Marc Andreesen, bashkëkrijues dhe zëvendës president ekzekutiv i Netscape i deklaruan audiencës së SunWorld që teknologjia Java nuk ishte një mit por një realitet dhe se do të përfshihej në Netscape Navigator. Qëllimi kryesor i krijuesve të Java-s ishte të …
Read more