Software company albania
Header

Ubuntu Server është një nga sistemet operative më të përdorura në serverat e shumë kompanive të ndryshme. Ajo qe e ben Ubuntu-n distribucion shume te preferuar eshte suporti qe mund te maresh per kete sistem. Suporti i Ubuntu Server ndahet në dy lloje: ai komercial dhe i komunitetit. Suporti komercial mbulohet nga kompania Canonical Ltd …
Read more