Software company albania
Header

Kohet e fundit ne Shqiperi jane shtuar shume kompanite e zhvillimit te softeve. Situatat e krijimit dhe te falimentimit jane pothuajse te njejta per te gjitha.Megjithate disa kompani arrijne te kene bilance pozitive dhe te mbijetojne, por gjithsesi ne Shqiperi biznesi i zhvillimit te softeve nuk eshte ne nivelet e perfitueshmerise qe arrin nje kompani …
Read more