Software company albania
Header

MySQL Indexing

May 21st, 2012 | Posted by Eriketa Sinanaj in MySQL - (0 Comments)

Ju ka ndodhur ndonjëherë të vini re një vonesë në kryerjen e veprimeve gjatë përdorimit të aplikimit tuaj me bazë të dhënash MySQL? Me siguri keni menduar se kjo vonesë mund të vijë nga fakti se baza e të dhënave të aplikimit tuaj është tashmë mjaft e madhe. Por çdo të ndodhë në të ardhmen, …
Read more

Ubuntu Server është një nga sistemet operative më të përdorura në serverat e shumë kompanive të ndryshme. Ajo qe e ben Ubuntu-n distribucion shume te preferuar eshte suporti qe mund te maresh per kete sistem. Suporti i Ubuntu Server ndahet në dy lloje: ai komercial dhe i komunitetit. Suporti komercial mbulohet nga kompania Canonical Ltd …
Read more

Proftpd is definitely the best alternative if you need to have a powerful, secure, easy to configure and manage FTP Server. We had a situation where our client needed to have a FTP server and manage users, groups and quotas from a friendly and easy to use web interface. We choose Proftpd. In case you …
Read more